Kvinnor under vikingatiden

Även om många tror att det var männen som dominerade under vikingatiden har det visat sig att så inte alls var fallet. Rika och fattiga har funnits i alla samhällen men det gällde både männen och kvinnorna. Att bilden av ett mansdominerat samhälle har vuxit fram är antagligen för man baserat det på de skrifter som funnits kvar från bland annat England där vikingarna plundrat. Attackerade av blodtörstiga vikingar i sina vikingaskepp har målat upp en bild av tuffa män som styrde och ställde. Men arkeologiska fynd visar faktiskt att så inte var fallet alla gånger.

Ett exempel hittades i Köpingsvis som ligger på Öland. I ett rtosrt gravhål fann man en kvinna täckt i smycken och bronsspännen. Pärlor och begraven på ett helt skepp från 900-talet var det här inte en person som man såg ner på. Man fann även spår från massa olika djur som kvinnan begravts med men även kuriosa som krukor och bronsfat från andra delar av Europa. Visserligen måste det här varit en kvinna från en mäktig släkt men bara faktum att man hittat en kvinna begravd så här är nog inte något man förväntat sig. Kvinnan vad även begravd med en spira som är en härskarsymbol. Kanske var hon en kvinnlig hövding? Det är nog något vi aldrig kommer få reda på men ett är säkert. Kvinnornas roll var inte så dålig. Visserligen hade nog de flesta kvinnor det inte så bra. De hade en roll som husfru men det bettyde att det var hon som bestämde över huserum och gård. Nycklar har hittats i kvinnliga gravar och

symboliserar vem som egentligen var chef i hushållet. Det var kvinnorna som oftast betalade för att resa en runsten och hade en stor betydelse på vikingatiden. Detta vet man eftersom man funnit många runstenar som blivit resta av just kvinnor.  Det finns även de som påstår att det fanns kvinnliga magiker och vad man idag kanske hade kallat för kultledare. Cermonistavar har hittats och andra bevis likaså. Det är därför en orättvis bild man målat upp av vikingasamhället. Att kvinnor satt hemma och inte gjorde ingenting verkar inte stämma. När männen var ute och odlade eller ute på långa resor var det istället kvinnorna som styrde och ställde i byarna. Många män tillbad även kvinnliga gudarna som till exempel Freja för en bättre skörd.

Synen på kvinnans roll på vikingatiden har under årens lopp ändrats. Från att ha trott att det var mansdominerande samhällen som skapats till att arkeologin och fakta hittat andra bevis för att det faktiskt inte var så. Kvinnans viktiga roll i hemmet men även utanför visar vilken makt och roll kvinnorna spelade i dessa samhällen.