Vikingatiden

Man brukar säga att vikingatiden var den tid i Skandinavien som sträckte sig mellan 800 till 1100 talet efter Kristus. Man tror att namnet viking kommer från den fornnordiska översättningen av från viken. Det skulle passa bra med tanke på att vikingarna bodde i skandinavien där det både finns många vikar, skärgårdar och fjordar. Vikingarna var aldrig unifierade som land utan bestod av vikingabyar. I Europa och världen har man målat upp dem som barbarer som kom och plundrade likt pirater i Karibien. Visst fanns det vilda element i vikingarnas kultur. Dueller och familjefejder var inget ovanligt på vikingatiden. Konflikter sågs ofta som en hedersfråga som bäst löstes med våld. Ibland eskalerade våldet så hela familjer dog ut. Men det är bara den ena, mörka sidan av denna tid. Vikingarna är även kända för sin humor, sagoberättelser och roliga sällskap. Egentligen var Vikingarna bönder som odlade jord. Visst åkte de på plundringståg men det var inte bara för att dryga ut sina rikedomar. På sina resor etablerade man handelsförbindelser och handlade med folk. Vikingarnas resor kan spåras inte bara ut i Europe utan långt in i Ryssland, Asien och till och med Nordamerika. Plundring ingick ofta i dessa men även mycket handel så bilden vi har av vikingar idag är inte alltid helt rätt. Vikingabyns ledare hette hövding och styrde och ställde i byn. Resten bestod av fria män

och kvinnor samt av trälar. Trälarna var vikingatidens slavar och hade det värst i byn. De fria männen och kvinnorna skötte odlingen och matförsörjningen. De var även de som åkte iväg på plundring och för att handla. Runt om i Europa och världen blev vikingarna kända för sin brutalitet men även för sin handel. Skeppen var byggda på ett sådant sätt att de klarade av segla över hav men även långt in i Europas många floder. Tack vare sin breda form och grunda botten kom de långt upp i floderna. De hade även ett system där de kunde putta båten på land med hjälp av stockar. Vilket var en stor bidragande faktor till att man kunde resa så långt. Slutet på vikingatiden brukar beskrivas vara 1066  och symboliseras av slaget vid Hastings.

Idag kännetecknas vikingar främst som blod lystna, tuffa och starka individer som hellre använda svärdet framför diplomati. Men ju mer man forskat så ser vi att plundringen bara var en del av vikingarnas sätt att samla på sig rikedomar. Handel var det primära sättet och många handelsleder gick från Skandinavien ut runt nästan hela världen.